Bus Marco Polo
Wratislavia 1992

ul. Grabiszyńska 241
53-234 WROCŁAW

NIP: 894-00-06-304

KRS: 0000123850
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna
VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy

Kapitał zakładowy:
230 000,00 zł

Rok założenia: 1992r.

Dane kontaktowe

Bus Marco Polo Wratislavia 1992 Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 241
53-234 WROCŁAW
NIP 894-00-06-304

Zarząd

Prezes - Krzysztof Dyla

tel.

+48 71 7337866

fax.

+48 71 7337860

e-mail:

office@marcopolo.pl

Transport

Kierownik ds. Taboru Miejskiego - Krzysztof Jarosz

tel.

+48 71 7337860

kom.

+48 784570291

fax.

+48 71 7337860

e-mail:

k.jarosz@marcopolo.pl

Transport pracowniczy - Karol Kaniewski

tel.

+48 71 7337864

kom.

+48 694477149

fax.

+48 71 7337860

e-mail:

k.kaniewski@marcopolo.pl

Transport pracowniczy - Daniel Dyla

tel.

+48 71 7337865

kom.

+48 694465564

fax.

+48 71 7337860

e-mail:

d.dyla@marcopolo.pl

Dyspozytor AMAZON

tel.

+48 532469503

Turystyka zbiorowa - Krzysztof Dyla

tel.

+48 71 3325499

kom.

+48 604994400

fax.

+48 71 7337860

e-mail:

office@marcopolo.pl

Księgowość

Księgowość zewnętrzna - Danuta Daniłów

tel.

+48 71 3370432

kom.

+48 692452451

Kadry

Kadry - Elżbieta Miernik

tel.

+48 71 7337862

kom.

+48 694465551

fax.

+48 71 7337860

e-mail:

e.miernik@marcopolo.pl

Referent ds. rozliczeń - Barbara Dymkowska

kom.

+48 784568955

e-mail:

b.dymkowska@marcopolo.pl