Transport pracowniczy

LG Display Poland
Sp. z o.o.

informacje

LG Chem Poland
Sp. z o.o.

informacje

Transport pracowniczy

Posiadając bardzo duże doświadczenie w transporcie osób prowadzimy już od 1997 roku przewozy regularne krajowe i międzynarodowe, przewozy regularne specjalne (przewozy pracowników do zakładów pracy). Dbając o Państwa interesy, dajemy gwarancję świadczonych przez nas usług, mając na uwadze nadrzędny cel - dowiezienie na czas i w dobrych warunkach pracownika do zakładu pracy.

Wykonywanie regularnych przewozów pracowniczych wymaga posiadania następujących dokumentów, które my posiadamy:

  • Aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
  • Posiadanie przez osoby zarządzające Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym osób - otrzymane na podstawie egzaminu państwowego
  • Zezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób - ważne tylko z ustalonym i obowiązującym rozkładem jazdy
  • Zezwolenia na użytkowanie wybranych przystanków autobusowych
  • Ważnych ubezpieczeń OC, AC i NNW - na każdy autobus
  • Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - 1 000 000 PLN